Mkb-ondernemers en zzp’ers kunnen vanaf vandaag 12.00 uur de tegemoetkoming vaste lasten aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op www.rvo.nl/tvl. Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Na de aanvraag zal 80% van de tegemoetkoming als voorschot worden uitgekeerd. Voor 1 april 2021 zal de definitieve vaststelling moeten worden aangevraagd aan de hand van de werkelijk behaalde omzet van juni tot en met september. Aan de hand daarvan zal het restant van de tegemoetkoming worden uitgekeerd.

De voorwaarden zijn als volgt:

Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers;
Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis;
Het bedrijf heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten. Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij;
De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes;
Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister;
Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland;
Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn bepaalde horecaondernemingen en ambulante handel;
Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank;
Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Hoe wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten berekend?

De tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van het (verwachte) omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
De berekening van de subsidie is als volgt: Normale omzet x omzetverlies in % x vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie;
De normale omzet is de omzet over de maanden juni tot en met september 2019 waarbij de in de aangiften omzetbelasting aangegeven omzet leidend is. Als de aangifte omzetbelasting per kwartaal wordt gedaan, moet voor de omzet over juni 2019 worden aangesloten bij 1/3 deel van de omzet uit de aangifte omzetbelasting over het 2e kwartaal van 2019.

CategoryAlgemeen
logo-footer