AFM vergunning

Retèl Van der Linden Accountants en Belastingadviseurs beschikt over een AFM vergunning om wettelijke controles uit te voeren bij middelgrote en grote ondernemingen met uitzondering van Organisaties van Openbaar Belang. Onder deze laatste worden verstaan beursgenoteerde ondernemingen, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen.

lees meer...