Disclaimer

Bij de creatie van deze internetsite is en wordt de grootste zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat echter dat na verloop van tijd de informatie niet meer juist is, bijvoorbeeld door veroudering of een veranderde wetgeving. Retèl Van der Linden is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortkomen uit activiteiten die ondernomen zijn op basis van deze internetsite. Alvorens het ondernemen van activiteiten adviseren wij u altijd bij ons advies te vragen omtrent de informatie van de website.

Alle auteursrechten van deze site berusten bij Retèl Van der Linden.

 

We have endeavoured to produce this web site with the greatest of care. For a variety of reasons, however, there is the possibility that as time passes the information on this site may no longer be accurate. For example, the information may become outdated or legislation may change. Retèl Van der Linden is not liable for the consequences of actions undertaken on the basis of this web site. We advise you to always consult with us on the information on this web site before undertaking any action.

All copyright pertaining to this site rests with Retèl Van der Linden.