Omzetbelasting

Als ondernemer kunt u niet om de aangifte omzetbelasting heen. Het complex aan fiscale regelgeving maakt echter dat u voor deze klus specifieke kennis nodig heeft.
Heeft u deze kennis zelf niet in huis? Besteedt u uw aangifte omzetbelasting dan uit aan Retèl Van der Linden. Wij zijn thuis in de regelgeving en vullen uw aangifte omzetbelasting graag voor u in. Aan de hand van uw financiële administratie berekenen wij uw omzetbelasting. Samen zorgen we er dan voor dat uw belastingzaken goed geregeld zijn.

Btw-systeem

Btw betekent: belasting over de toegevoegde waarde. Het geeft het systeem aan van berekening van de omzetbelasting. U bent btw verschuldigd over uw totale omzet, maar mag de btw die andere ondernemers aan u in rekening brengen in aftrek brengen. In feite betaalt u dus belasting over de waarde die u toevoegt: het verschil tussen uw verkoopprijs en uw inkoopprijs (plus onkosten).

Hoewel omzetbelasting en btw dus niet hetzelfde betekenen, wordt hierna toch de term btw gebruikt in plaats van omzetbelasting. Dat gebeurt omdat de term btw meer is geaccepteerd en de term omzetbelasting momenteel zelfs discutabel is.

Administratieve verplichtingen voor de btw

Voor ondernemers geldt in principe een administratieplicht. Die verplichting geldt voor meerdere belastingen, zoals voor de inkomstenbelasting, de loonbelasting en ook voor de btw. Een goede administratie vergemakkelijkt het doen van aangifte. De aangiften vragen namelijk gegevens waarover u alleen maar kunt beschikken als u een overzichtelijke en duidelijke administratie voert.

Btw-administratie

Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw u aan de Belastingdienst moet betalen. U moet bijvoorbeeld overzichten bijhouden van uitgaande en ontvangen facturen. Bij leveringen en diensten tussen ondernemers is de btw die de leverancier is verschuldigd bij de afnemer weer aftrekbaar. De afnemer kan meestal alleen btw aftrekken als hij beschikt over een op een juiste wijze opgemaakte factuur van zijn leverancier.

Binnen of buiten de EU

Bij de administratie van uw handelsgegevens moet u onderscheid maken tussen handel die u drijft met landen binnen de EU en met landen buiten de EU.

Doel van een btw-administratie

Een betrouwbare, duidelijke en volledige administratie is van essentieel belang voor uw bedrijfsvoering, voor het correct kunnen invullen van uw btw-aangifte, eventueel voor de Opgaaf ICL (intracommunautaire leveringen) en voor de controle door de Belastingdienst. Uw moet uw administratie overzichtelijk en zodanig gedetailleerd bijhouden dat duidelijk blijkt hoeveel btw u aan de Belastingdienst moet voldoen.

U bent vrij in het kiezen van een boekhoudsysteem. Het gaat erom dat aan uw boekhouding voldoende gegevens kunnen worden ontleend voor het periodiek invullen van de aangifte btw en zonodig voor de Opgaaf ICL. Het niveau van de boekhouding kan variëren van een eenvoudige handmatig bijgehouden administratie tot een complexe geautomatiseerde vastlegging van gegevens. Het niveau van de administratie moet echter wel in overeenstemming zijn met de aard en omvang van uw onderneming.