Loonbelasting

Als u inhoudingsplichtig bent, moet u aangifte loonheffingen doen. Volgens de regelgeving moet u als werkgever elke maand of elke 4 weken per werknemer een digitale loonaangifte indienen. Naar aanleiding van deze aangifte betaalt u aan de Belastingdienst het totaalbedrag aan loonheffing en sociale premies.
Retèl Van der Linden neemt u de zorg voor de loonaangifte graag uit handen.

Aangifte loonheffingen

De aangifte loonheffingen bestaat uit een collectief deel en een werknemersdeel. Als u aangifte doet, levert u ons de volgende gegevens:

 • werknemersgegevens
  Dit zijn de gedetailleerde gegevens per dienstbetrekking (inkomstenverhouding).
 • collectieve gegevens
  Dit zijn:
  • uw algemene gegevens, zoals uw naam en adres
  • de totalen van de loon- en loonheffingengegevens van alle werknemers
  • de bedragen van de premiekortingen, eindheffingen en afdrachtverminderingen

Werknemersgegevens

De werknemersgegevens van de aangifte gaan vervolgens naar de Belastingdienst. Verschillende organisaties, zoals UWV, Belastingdienst, CBS en gemeenten, gebruiken de gegevens. UWV gebruikt de gegevens voor de vaststelling van uitkeringen, zoals een WW-uitkering. Het is dus erg belangrijk dat de gegevens actueel, juist en volledig zijn.