Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting, vrijwel iedereen heeft hiermee temaken. Als u in Nederland woont, betaalt u belasting over uw inkomsten. Ook als u in het buitenland woont en inkomsten hebt uit Nederland, kan het zijn dat u belasting moet betalen.

Vanaf 2001 kent de inkomstenbelasting een boxenstelsel met drie boxen, voor:
• werk (inclusief onderneming) en (eigen) woning;
• aanmerkelijk belang;
• sparen en beleggen.

Elke box heeft zijn eigen (progressieve dan wel vaste) tarief. Het is dan ook van belang dat de inkomstenbestanddelen aan de juiste box worden toegerekend.

Retèl Van der Linden beschikt over de kennis en ervaring die vereist is om u snel door het woud van wettelijke bepalingen te leiden. Zeker wanneer het gaat om bijzondere deelgebieden van de inkomstenbelasting, zoals de auto van de zaak, kapitaal- en lijfrenteverzekeringen, toerekening van inkomsten aan de partner, naast uw loon nog andere inkomsten, recht op aftrekposten e.d., waarvoor specialistische kennis nodig is, is het prettig om een beroep te kunnen doen op onze specialisten. Uw aangifte inkomstenbelasting is bij ons in goede handen.