Dividendbelasting

Als uw vennootschap dividend uitkeert is deze in principe verplicht om de aangifte in te dienen, en de ingehouden belasting op aangifte af te dragen. Dividendbelasting wordt geheven over de opbrengst van aandelen en winstbewijzen. Het tarief bedraagt sinds 1 januari 2007 15% van die opbrengst, met een latere heffing van 10% in de inkomstenbelasting.

Teruggaaf en vrijstelling
Ondernemers en particulieren die dividend ontvangen, kunnen de ingehouden dividendbelasting aftrekken van de verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Stichtingen en verenigingen die vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting, hebben recht op teruggaaf van ingehouden dividendbelasting.

Ook inwoners van andere landen hebben recht op een gedeeltelijke teruggaaf of vrijstelling van dividendbelasting, als hun woonland een belastingverdrag met Nederland heeft gesloten.