Personeelsadvisering

Personeelsadvies is een breed werkterrein dat onze dienstverlening completeert. Indien u dit wenst, kunnen wij alles voor u uit handen nemen. Het voeren van salarisadministraties, advisering op het gebied van arbeidsvoorwaarden, bedrijfspensioenen, CAO's en contacten met vele instanties.
Onze medewerkers adviseren u over het optimaal gebruik van de wettelijke mogelijkheden en attenderen u op de vele regelingen die er zijn. Kortom, onze kennis en ervaring, in dienst van uw onderneming.

Door de continu veranderende regel- en wetgeving op dit gebied is het voor de ondernemer vaak ondoenlijk om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. Hieronder een greep uit ons vakgebied.

  • Loonadvisering;
  • Advisering over arbeidsvoorwaarden;
  • Opstellen van personeels- en andere reglementen;
  • Begeleiding bij het opzetten van pensioen- en spaarplannen;
  • Begeleiding bij wervings- en selectietrajecten;
  • Opstellen van arbeidscontracten;
  • Begeleiding bij ontslagprocedures.

Bij personeelsadvisering moet niet alleen gedacht worden aan het adviseren en opstellen van arbeidsovereenkomsten. Ook ondermeer bij arbeidsgeschillen, de invulling van secundaire arbeidsvoorwaarden en de advisering bij inkomensverzekeringen mag op onze kennis en kunde worden gerekend.