Fiscale advisering

Onze fiscale advisering kenmerkt zich door een pro-actieve houding. Retèl Van der Linden kijkt met u vooruit om op termijn tot een maximale belastingbesparing te komen. Onze belastingadviseurs kennen de vele wetten en regels. Zij weten optimaal gebruik te maken van alle spelregels en mogelijkheden die de belastingwetgeving biedt. Zo kunnen zij u snel en adequaat begeleiden door het dicht begroeide fiscale woud van wetten, regels en voorschriften. Daarnaast houden wij u op de hoogte van alle fiscale ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Fiscaal advies maakt deel uit van het grote geheel van bedrijfseconomische diensten.

U kunt daarbij denken aan:

 • De keuze voor de juiste rechtsvorm;
 • Financiële planning;
 • Erfbelastingplanning;
 • Advisering m.b.t. testamenten;
 • Het aanvragen van fiscale subsidies en tegemoetkomingen;
 • Het bieden van actieve ondersteuning bij belastingcontroles;
 • Maximaal gebruik maken van de verschillende fiscale faciliteiten en aftrekposten;
 • Vraagstukken m.b.t. pensioenen, lijfrenten en stamrechten;
 • Het maken van pensioenbrieven en pensioenberekeningen ten behoeve van de DGA;
 • Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Het verzorgen van aanvragen voor teruggaaf van belasting in verband met middeling van inkomens over verschillende jaren.