Bedrijfsoverdracht

Een bedrijfsovername is een complexe transactie. Een proces, waarin u als ondernemer zeker wilt zijn van elke stap. Goed advies maakt het verschil tussen verlies en succes, zowel qua geld als qua gevoel. Retèl Van der Linden heeft ruime ervaring met bedrijfsovernames en adviseert van begin tot einde bij de te volgen tactiek en strategie.
Een bedrijfsoverdracht valt of staat bij een zorgvuldige, afgewogen analyse. Financiële, juridische en fiscale aspecten spelen een rol, maar ook wat minder objectieve zaken als identiteit en persoonlijkheid.

Wat zijn de voordelen van een bedrijfsovername?
Het overgenomen bedrijf heeft al een gevestigde naam en u hoeft waarschijnlijk minder energie te steken in het werven van nieuwe klanten. De medewerkers kennen het klappen van de zweep al. Dus u hebt gelijk kennis en kunde in huis. Bij sommige overnames kan het personeel hun dagelijkse werkzaamheden zelfs gewoon voortzetten. Bovendien heeft u de zekerheid van een bestaande kasstroom. Dit kan vooral in de beginperiode, waarin u vaak hoge kosten heeft, voordelig zijn. Kortom u heeft een goede startpositie.

Wat ga ik precies kopen?
Voordat u een bedrijf koopt, is het belangrijk om op het netvlies te krijgen wat u precies gaat overnemen. Is dat een eenmanszaak, dan koopt u de activa en kunt u bij wijze van spreken meteen al aan de slag. Bij een besloten vennootschap (BV) ligt dat ingewikkelder. U kunt de BV overnemen, met daarin alle activa en passiva, baten en lasten. U kunt alleen de activa overnemen die nodig zijn om het bedrijf voort te zetten. Dan koopt u bijvoorbeeld alleen een pand met alle bijbehorende machines en voorraad en laat de overige activa bij de verkopende partij. U kunt ook in eerste instantie de activiteiten-BV overnemen en het pand en de machines voorlopig huren.

Het spreekt voor zich dat alles voor- en nadelen heeft. Er is geen standaard lijst die een pasklare oplossing biedt, elke situatie is uniek.